Edmunds Jurēvics

Tukums, 21 gads

“Nākotne ir atkarīga no tā, ko tu dari šodien!”

 

Valstsvīri, politiķi, ko vērtē visaugstāk:
Mārgarita Hilda Tečere, Rolands Vilsons Reigans.

 

No kā politikā nav iespējams izvairīties?
No pamatotas un nepamatotas kritikas.


Curriculum Vitae

Vārds Uzvārds: Edmunds Jurēvics

Darba pieredze:
LR Saeimas deputāta Jāņa Ozoliņa (“Vienotība”) palīgs (no 2012. gada līdz šim brīdim)

Izglītība:
Tukuma 2.vidusskola (no 1999. gada līdz 2011. gadam)

Sabiedriskā un politiskā darbība:
Tukuma 2.vidusskolas skolēnu dome
Eiropas Jauniešu parlaments
LR Saeimas deputāta palīgs
Eiropas jauniešu parlamenta Āhenes sesijas delegāts

Papildus izglītība:
Starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas “AWARD” sudraba līmeņa kursi (no 2008.gada līdz 2009.gadam)
Starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas “AWARD” bronzas līmeņa kursi (no 2007.gada līdz 2008.gadam)
Pasākumu un konferenču vadīšanas kursi (2007. gadā)

Valodu prasmes:
Latviešu valoda – dzimtā
Angļu valoda – teicami
Krievu valoda – sarunvalodas līmenī

Apbalvojumi:
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes organizētais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss 2011.gadā – 1.vieta (darba tēma “Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanas”)
Atzinības raksts, piedaloties konkursā „Centrālās un Austrumu Eiropas valstis vēstures griežos” (no 2008.gada līdz 2009. gadam)
Konkurss “Iededzies par Latviju” – pateicības raksts (2008. gadā)
Tukuma rajona olimpiāde vēsturē – 3.vieta (2007.gadā)

Intereses: politika un ceļošana


Atpakaļ...